asbest
|

Vidste du at … der er forskel på luft og geltape-prøver for asbest

Vidste du at… Der er stor forskel på, hvad en hhv. gel-tape og luftprøve for asbest viser?

Geltape-prøven er en overfladeprøve, der opsamler fiberbundter fra overflader. Fiberbundter kan splittes op og frigives til luften – det kan blive til mange millioner fibre. En gel-tape-prøve viser derfor om der er/ikke-er asbest på den prøvetagne overflade – det der opsamles kan potentielt også frigives til luften eller sætte sig på tøj og krop ved kontakt og dermed udgøre en risiko for udsættelse for asbest.

En luftprøve for asbest opsamler luft på et filter i et område og i et givent volumen. Forud for prøvetagning kan der være udført en aggressiv ophvirvling af støv eller ikke. Det afhænger af hvad man vil dokumentere med den givne måling. En luftprøve kan benyttes til at vurdere eksponeringsgrad samt give et mål ift. grænseværdier.

I Asbestbekendtgørelsen fremgår det i §6, Stk. 3.: Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås, jf. § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

Vil du høre mere om regler og prøvetagningsmetoder kan du kontakte os.