ARBEJDSMILJØ

Arbejdsbeskrivelser og tilsyn

Vi udarbejder specifikke arbejdsbeskrivelser, der samler krav og regler om hvordan man sikrer et sundt arbejdsmiljø, og som har fokus på en eventuel forekomst af miljøskadelige stoffer.

Om arbejdsbeskrivelser og arbejdsmiljø

Ved renovering og nedrivning i forbindelse med et byggeprojekt, risikerer man ofte at støde på konstruktioner og materialer der indeholder miljøfarlige stoffer. Udover at være skadelige for miljøet, kan forkert håndtering og fejlagtig bortskaffelse af disse materialer have en sundhedsmæssig konsekvens for håndværkerne involveret i arbejdet, samt for de mennesker der benytter de bygninger der renoveres eller ombygges.

For at sikre at hverken håndværkere eller bygningsbrugere bliver udsat for sundhedsfare, eller at miljøet bliver forurenet, bør der før arbejdets påbegyndelse udarbejdes arbejdsbeskrivelser med praktiske løsninger til hvordan de forskellige arbejdsopgaver skal løses.

Vi udarbejder specifikke arbejdsbeskrivelser, der samler krav og regler om hvordan man sikrer et sundt arbejdsmiljø, og som har fokus på en eventuel forekomst af miljøskadelige stoffer. I beskrivelserne finder du blandt andet krav til opsætning på stedet, som fx sluser, undertryk, afdækning. Der er også krav til værnemidler og velfærdsforanstaltninger til de håndværkere der udfører opgaven, samt krav til slutrengøringen, når projektet afsluttes.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsbeskrivelserne tager udgangspunkt i sikkerheden og det sundhedsmæssige miljø på arbejdspladsen i den specifikke sag, og derfor kan indholdet i beskrivelsen variere meget fra sag til sag.

Der tages blandt andet højde for hvilke stoffer, der er fundet i de forudgående miljøundersøgelser, når det afgøres hvilke saneringer og arbejdsprocesser, der skal finde sted. Samtidig har de aktuelle forhold, og omgivelserne på stedet, indvirkning på punkterne i den pågældende arbejdsbeskrivelse.

Korrekt udarbejdede arbejdsbeskrivelser, der laves allerede under planlægningsfasen, kan spare bygherre, eller andre der er økonomisk ansvarlige for byggeriet, for både tid, unødige udgifter og risikoen for et påbud, og dermed for perioder med stilstand i byggeprocessen.

Miljøtilsyn på byggeplads

Som opfølgning på de aktuelle arbejdsbeskrivelser, kan vi foretage et miljøtilsyn på stedet, som omfatter både gennemgang af arbejdsområder ud fra de beskrevne krav, tilsyn med affaldshåndtering på byggepladsen i sanerings- og nedrivningsfasen, samt udtagning af renhedsprøver efter sanering på de afrensede konstruktioner og overflader, samt mulighed for kontrol af slutrengøring af området.

Et sådant miljøtilsyn sørger for at retningslinjerne i de angivne beskrivelser overholdes, både undervejs og når byggeprojektet er afsluttet. Dermed har bygherre og brugere af bygningen sikkerhed for at krav og regler overholdes, og at det endelige byggeri, og de omkringliggende omgivelser, ikke er sundhedsfarlige at opholde sig i efterfølgende.

Skal du i gang med at planlægge en konkret byggesag, hjælper vi gerne med at få udarbejdet de fornødne arbejdsbeskrivelser så du er sikret mod uforudsete omkostninger og ophold i processen.

Planlæg sammen med os
stine-kirkeskov-jensen

STINE KIRKESKOV JENSEN
Rådgiver, arbejdsmiljø og tilsyn

spørgsmål?

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik