BYGGE- OG ANLÆG

Sådan håndteres byggeaffald

Vi tilbyder både privatpersoner og entreprenører hjælp og rådgivning gennem hele processen i forhold til korrekt håndtering af affaldsanmeldelse, sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Det er lovpligtigt at anmelde byggeaffald

Fra januar 2013 blev det lovpligtigt at alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til den aktuelle kommune. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske for at sikre at farligt affald ikke bliver genanvendt. Der er især fokus på byggematerialer som indeholder miljøskadelige og sundhedsfarlige stoffer som f.eks. PCB og tungmetaller.

Du skal anmelde dit affald fra bygge- og anlægsarbejde til din kommunale myndighed senest 2 uger før opstart af bygge- eller renoveringsprojektet.

VI KAN BL.A. HJÆLPE DIG MED

  • Udarbejdelse og indsendelse af affaldsanmeldelse, samt stå for al dialog med myndighederne.
  • Udregning af affaldsmængder og kortlægning af mængder opdelt i sorterede fraktioner.
  • Dialog med den kommunale myndighed før, under og efter opstart af dit nedrivnings-eller renoveringsprojekt.
  • Tilsyn på byggepladsen for at sikre, at affaldet bliver sorteret, opbevaret og håndteret i overensstemmelse med den indsendte affaldsanmeldelse.
  • Afsluttende kontrol og kvalitetssikring af blandt andet affaldsmængder og anden relevant dokumentation.
  • Renhedskontrol af sanerede materialer for at dokumentere, at materialerne kan genanvendes som rene materialer.

VI KAN HJÆLPE MED AT GENANVENDE MATERIALER MED FOKUS PÅ

  • Alternative genanvendelsesmuligheder, fx muligheden for at tænke cirkulær økonomi ind i projektet.
  • Mulighed for betinget genanvendelse af forurenede materialer.

Derudover kan vi tilbyde dig at føre tilsyn i forbindelse med miljøsanering og nedrivning, samt kortlægge eventuelle miljøfarlige stoffer i de kasserede byggematerialer.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffaldet tilhører som udgangspunkt bygherren, og det er derfor bygherres ansvar, at den pågældende affaldshåndtering, herunder den løbende sortering af affaldet på byggepladsen, samt bortskaffelse og anmeldelse af byggeaffaldet, bliver foretaget i overensstemmelse med lovgivningen. Bygherre er ejeren af bygningen, ved privat ejendom er det altså husejer, der i sidste ende er ansvarlig for at loven bliver overholdt.

Mange er ikke klar over, at det er op til den enkelte kommune at fastsætte retningslinjer for affaldsklassificering for langt de fleste miljøskadelige stoffer. Der kan derfor være væsentlig forskel på reglerne fra kommune til kommune, og det kan ofte være svært at få overblik over forskellighederne. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at få klarlagt hvilke regler, der gælder i den kommune du bor i.

Bortskaffelse af asbest

Udover PCB og tungmetaller er der en lang række andre stoffer, der anses som farligt affald. En af de mest omtalte og almenkendte er asbest, som mange ved findes i gamle Eternit tagplader. Asbest kan dog også fremkomme i en lang række andre byggematerialer, som fx forskellige isoleringstyper, loft-, væg- og gulvbeklædning, samt i puds, fugemasser og lignende. Der er forskellige regler for bortskaffelse af asbest, alt efter om bygherre er privatperson, en virksomhed eller en offentlig instans.

Hos DMA tilbyder vi både privatpersoner og entreprenører hjælp og rådgivning gennem hele processen i forhold til korrekt håndtering af affaldsanmeldelse, sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Har du brug for hjælp i forbindelse med fremgangsmåder, tilsyn og kontrol af bygge- og anlægsaffald, samt anmeldelse heraf, så kontakt os for et uforpligtende tilbud på 4566 2095 eller på lab@dma.nu

Lad os rådgive dig

Christina jensen
Miljøteknolog

spørgsmål?

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik