prøvetagning udstyr
|

Vidste du at … om prøvetagning og udstyr

Vidste du, at man altid kan tage en ren prøve et beskidt sted, men sjældent en beskidt prøve et rent sted?

Prøvetagning af miljøskadelige stoffer er et håndværk og specielt, hvis der er tale om renhedsprøver. Det kræver erfaring og grundig planlægning samt en del overvejelse: Hvad skal prøvetages, hvorfor skal det prøvetages, hvad skal resultatet bruges til, hvordan skal der prøvetages (prøvemetode), hvilke analyser skal der foretages, er prøver udpeget/anvist o.s.v.

Der er mange faldgruber og desværre ses der ofte fejl i prøvetagningen og de anvendte metoder, samt ikke mindst i reproducerbarheden og repræsentativiteten af de udførte prøver. Man kan nogle gange se, at der er prøvetaget ud fra en forventning eller et ønske om et bestemt resultat, eller måske blot grundet manglende faglighed og viden – og dette er naturligvis uholdbart.

Det kan godt være, at en ”negativ” prøve kan have tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, men det er jo bare en realitet, som der skal tages hånd om, fremfor at ”farve” resultatet. Det er måske et hårdt postulat, men vores erfaring efter mere end 30 år i branchen, og flere end 1.500 rådgivningssager pr. år, viser desværre, at det er en realitet og at den ses oftere og oftere – hvilket bekymrer os.

Så husk:

  • At fejl er menneskeligt
  • At manglende/dårlig faglighed ofte opdages
  • At konsekvenserne ved et ”farvet” resultat kan være voldsomme
  • At man får det man betaler for – lavere pris giver ofte et dårligere/ringere produkt, hvad enten det drejer sig om prøvetagningen, analysen, tolkningen eller den efterfølgende rådgivning.

Hvis du er i tvivl om ovenstående i forhold til dit projekt, så tøv ikke med at kontakte os.