pcb
| |

Vidste du at … om PCB i indeklima

For PCB i indeklima gælder både en nedre såkaldt aktionsværdi iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 300 ng/m3 samt en decideret grænseværdi iht. Arbejdstilsynets vurdering af arbejdsmiljø på 1.200 ng/m3?

Vi oplever at flere og flere bygningsejere såvel private som almennyttige og offentlige samt arbejdsgivere får udført indeklimamålinger for PCB, da gevinsten og trygheden ved et sundt indeklima overstiger ”frygten” for, hvad nu hvis der er for meget PCB i luften.

Dette synes fornuftigt også taget i betragtning, at der er kommet mere viden og styr på, hvilke afværge-/afhjælpningstiltag der virker i de forskellige situationer og er teknisk-økonomisk mest fornuftige.

Tag fat i vores indeklima- og PCB-ekspert Barbara for nærmere info, hvis ovenstående skulle have vakt en interesse.