HVEM ER VI

Om os

Dansk Miljø Analyse er etableret i 1986 med rådgivning og laboratorieanalyser inden for miljøområdet som speciale. I år 2007 overdrog vi laboratoriearbejdet til vores moderfirma Medico Chemical Lab ApS der i 2012 opkøbte hele DMA.

Miljørådgivning med mange års erfaring

Hovedaktiviteterne i DMA er rettet mod undersøgelser af bygninger for stoffer og materialer, der kan være sundhedsfarlige for mennesker eller skadelige for miljøet. Undersøgelserne retter sig primært mod situationer, hvor bygninger skal renoveres eller nedrives. Indeklimaproblemer herunder skimmel og PCB håndteres også i DMA, men er et selvstændigt problemfelt relateret til ophold i og brug af bygninger.

Laboratoriet, der er akkrediteret og står for hovedparten af vores analysearbejde og udfører også analyser på tilsendte prøver. Svartiderne hører blandt Danmarks hurtigste.

Vi er et fagligt, bredt sammensat team med stor erfaring inden for analyseområdet og miljørådgivning til byggebranchen. Vi lægger vægt på et højt service niveau med hurtige resultater kommunikeret på en præcis og overskuelig måde. Vores kunder omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlige instanser, nedrivningsfirmaer, asbest- og saneringsvirksomheder, private husejere mv.
Vi har eksisteret i 25 år og kender til de fleste miljøproblemstillinger, som kan relateres til byggebranchen.

januar 1986

Dansk Miljø Analyse etabaleres

Med analyser for især asbest og skimmelsvamp startede DMA ud som et specialiseret laboratorium med fokus på miljøområdet. Selvom asbest-forekomster har været dømt ude flere gange i branchen, bliver man ved at finde nye tilfælde ved nedrivning og renovering, og DMA er specialister inden for området og har nogle af Danmarks hurtigste svartider på disse analyser.

januar 1986
januar 2006

PCB analyse udvikles

I denne periode blev danskerne mere bevidste om det skadelige PCB i bygninger. DMAs direktør Kristoffer Kampmann udviklede derfor en analysemetode for PCB, som den dag i dag hjælper hundredevis af nedrivnings- og renoveringsprojekter med at sikre sig mod forekomster af det sundhedsskadelige stof.

januar 2006
januar 2010

Analyse for Klorerede Paraffiner udvikles

Klorerede Paraffiner – KP – er også kendt som ‘erstatningsstoffet’ for PCB. Da man i byggeriet fandt ud af, at PCB var skadeligt, gik man over til at bruge KP, som skulle vise sig at have sine egne problematiske egenskaber ift. miljø og sundhed. DMA udviklede i 2010 en analysemetode, der kan kvantificere indholdet af KP og udfærdigede et notat, der til stadighed bruges af de danske myndigheder til regulering.

januar 2010
januar 2012

Bly og andre tungmetaller

Der er i disse år en begyndende interesse for analyser for bly og andre tungmetaller. DMA er igen med som de allerførste inden for et nyt felt og arbejder på de første store sager, der omhandler tungmetal-problematikken. Udover undersøgelser for bly udvikler DMA en decideret pakke af analyser for tungmetaller, herunder kviksølv, zink, cadmium, krom, arsen og kobber

januar 2012
januar 2013

Fugt, skimmel og byggeteknik

DMA opbygger i denne periode ekspertise inden for analyse af fugt og skimmelsvamp, der ønskes af flere og flere kunder i forlængelse af vores andre analysepakker.

januar 2013
januar 2015

Indeklima og privat nedrivning

I takt med at flere private husejere kommer til os som kunder, udvider DMA med en afdeling for indeklima-måling og private nedrivninger. De mange lovkrav til ombygning og nedrivning af private huse og det øgede fokus på indeklima i befolkningen gør, at mange danskere parcelhusejere begynder at søge vejledning og rådgivning før større byggeprojekter.

januar 2015
januar 2017

Udvikling

Som et naturligt led i at have været på forkant med tendenserne inden for miljørådgivning og analyseområdet i mange år, starter DMA i 2017 sin egen udviklingsafdeling op. Udviklingschef Martin Nerum Olsen vil med både egenfinansierede og offentligt støttede projekter sørge for, at vi bliver ved at være med allerforrest, når nye sundheds- og miljøskadelige stoffer skal kortlægges.

januar 2017

brug for rådgivning?

Kontakt os

Har du brug for hjælp eller rådgivning omkring miljøskadelige stoffer i privat eller professionelt byggeri, så tøv ikke med at tage kontakt.

Mandag-fredag: Kl. 08:00-16:00

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik