Vidste du at … om asbest i mineraluld

Vidste du at … om asbest i mineraluld

Vidste du at der ofte er asbest i mineraluld fra lofter, der har ligget under asbestholdige tagplader? Det er et overset problem, som desværre udsætter mange, især uvidende håndværkere og…

Vidste du at… indeklima er mere end PCB

Vidste du at… indeklima er mere end PCB

Når man taler om og vurderer indeklima skal man huske at få alle aspekter med. Det kunne f.eks. være afgasning fra nyt inventar, maling eller andre materialer, radon, ventilationsforhold, skimmel…

Vidste du at … om PCB i indeklima

Vidste du at … om PCB i indeklima

Vidste du at… For PCB i indeklima gælder både en nedre såkaldt aktionsværdi iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 300 ng/m3 samt en decideret grænseværdi iht. Arbejdstilsynets vurdering af arbejdsmiljø på 1.200 ng/m3?

Hvordan ender bildæk i krebsdyr?

Hvordan ender bildæk i krebsdyr?

Miljø er meget mere end bygningsmaterialer. Hos Dansk MiljøAnalyse tager vi vores samfundsansvar alvorligt og derfor ser vi det som en del af vores DNA at understøtte uddannelse og forskning….

Tid til at sætte fokus på farligt støv i byggeriet

Tid til at sætte fokus på farligt støv i byggeriet

Alt støv er farligt! Således oplyste Arbejdsmedicinsk klinik på et nyligt afholdt netværksmøde i Netværk om Nedrivning – og det er der sådan set ikke noget nyt i. Man vurderer…