INDEKLIMA

Fugt og skimmelsvamp

Der er store sundhedsfarer ved at bo i miljøer med fugt og skimmel over tid. Skimmelsvampe findes overalt i naturen og kommer naturligt ind i vores bygninger med støv, snavs samt via ventilationsluft.

Om fugt og skimmelsvamp i bygninger

Fugt og skimmelsvamp får stadig mere opmærksomhed, når man taler om indeklima i danske boliger. Der er store sundhedsfarer ved at bo i miljøer med fugt og skimmel over tid. Skimmelsvampe findes overalt i naturen og kommer naturligt ind i vores bygninger med støv, snavs samt via ventilationsluft.

I en bygning med fugtproblemer vil der dog være en unaturlig forekomst af skimmelsvamp, som ikke blot kan give gener for beboerne i boligen, men som på længere sigt kan have store helbredsmæssige omkostninger.

Skimmelsvampe opstår i bygninger på steder, hvor der er høj fugtighed gennem en længere periode. Vækst af skimmelsvamp forudsætter tilstedeværelsen af en række faktorer, som ofte er en kombination af høj fugtighed, temperaturforhold, samt organisk materiale som for eksempel træ, lim, tapet og pap.

Har du mistanke om skimmelsvamp?

De gener man kan få ved påvirkning af skimmelsvamp, opstår ved at sporer og andre mikropartikler frigives til rumluften. Symptomerne på disse gener vil ofte være en eller flere af nedenstående.

SYMPTOMER PÅ SKIMMELSVAMP

  • Hovedpine eller træthed
  • Koncentrationsbesvær eller manglende hukommelse
  • Trykken for brystet
  • Kløe, udslæt eller rødme i huden
  • Kløe i øjne og næse
  • Løbende øjne og næse
  • Åndedrætsbesvær eller hoste

Skimmelsvamp i huset viser sig nogle gang tydeligt, som misfarvning eller lodden belægning på et område – ofte i hjørner, vinduesrammer og badeværelsesfuger. Misfarvninger kan ses i forskellige nuancer, alt efter materialet det gror på. Har man fugt i kælderen, er dette også et sted man skal være ekstra opmærksom på.

Men skimmelsvamp er ikke altid synlig. Andre gange kan man ikke se skimmelsvampen med det blotte øje, da den kan gemme sig bag tapet, gulvbrædder, paneler, loftbeklædning eller andre skjulte områder.

Nogle mennesker reagerer allergisk på visse typer skimmelsvamp, men ikke på andre, men mange reagerer slet ikke på skimmelsvampe.

Genkender du nogle eller enkelte af ovenstående symptomer, eller har du fundet plamager med de beskrevne misfarvninger eller belægninger, anbefaler vi, at du hurtigst muligt får lavet en test for skimmelsvamp i din bolig.

Er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvamp er ikke farligt for dit hus, forstået på den måde, at det ikke nedbryder træværket, som eksempeltvist ægte hussvamp gør, og der sker derfor ikke skade på konstruktioner og lignende ved et angreb af skimmelsvamp. Men visse former for skimmelsvamp er meget sundhedsskadelige for menensker, og kan udover at give astma og allergi, udskille kræftfremkaldende stoffer. Det bør derfor tages meget alvorligt, når man opdager skimmelsvamp i sin bolig.

Da du ikke altid kan se skimmelsvamp, er det vigtig at være opmærksom på eventuelle mulige symptomer, og har du mistanke om, at der måske er skimmelsvamp et sted i din bolig, skal du for at få igangsat en undersøgelse.

Sådan bekæmper du skimmelsvamp

Inden du kan få fjernet skimmelsvamp i dit hus, er det vigtigt af forekomsten undersøges til bunds. Vi laver en vurdering af svampeangrebet og udfører prøvetagninger i hele dit hus eller i et udvalgt område, afhængig af det konkrete angreb. Prøvetagningerne sendes efterfølgende til analyse i vores akkrediterede laboratorium, og ud fra denne analyse, vil kunne rådgive dig om præcis hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at komme skimmelsvampen til livs, så din bolig igen kan blive sikker at opholde sig i.

Vi udfører desuden kvalitetskontrol efter en eventuel skimmelsvampesanering, så du har en garanti for, at den pågældende renovering af bygningen er udført på hensigtsmæssig vis.

Byggefugt i nybyggeri

De senere års eksempler på skimmelvækst i nybyggeri skyldes ofte, at byggematerialerne har været kraftigt opfugtede i byggeperioden. Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen – herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, utilstrækkelig kontrol af fugtindhold i materialerne på afgørende tidspunkter, mangelfuld afdækning samt manglende tæthed af tag og facade undervejs.

Bygningsreglementet stiller krav om, at bygningskonstruktioner ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Kravet skal minimere risikoen for indflytning i fugtige bygninger, samt minimere risikoen for vækst af skimmelsvamp. Vi rådgiver om byggefugt og byggeteknik, og kan tilbyde at udføre ”her og nu fugtmålinger” af hele klimaskærmen, hvor fugtige områder klarlægges i forhold til områder med lavere fugtindhold. Derudover tilbyder vi også at udføre langtidsmålinger, i såvel indeklimaet som i bygningsmaterialer.

Langtidsmålinger af indeklimaet kan fx afdække om temperatur og fugt i en bygning kan være årsag til indeklimaproblemer, overfladekondens, skimmelvækst eller fugtskader i gulv, væg og tage. Langtidsmålinger af fugtindhold i byggematerialer giver mulighed for at vurdere om en given konstruktion i perioder af året er så opfugtet, at der fx er risiko for rådskader i træ eller skimmelvækst på materialeoverflader. De kan også afklare om et udtørringsforløb ender ud i et resultat, der tillader eventuel lægning af et fugtfølsomt gulv på et nystøbt betondæk.

Hos Dansk Miljø Analyse er vi eksperter i at måle fugt og skimmelsvamp i både private hjem og større byggeri – så lad os komme i gang i dag og sammen sikre et sundt og godt indeklima.

Lad os rådgive dig
Casper Jess Bryde

Casper Jess Bryde
rådgiver, fugt og skimmel

spørgsmål?

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik