asbest analyse
|

Vidste du at … vi fortsætter temaet om gel-tape-prøver

Der findes en standard for udtagning af tape-prøver for SEM-analyse af asbestfibre, som meget fint lader sig modificere til den type gel-tape-prøver, der er gængs praksis i Danmark? Det er ISO 16000-27.

Her angives, hvorledes prøver skal udtages samt hvor mange, der som minimum, skal udtages på et givent areal.

Gel-tape-prøver udtages som én prøve på én specifik overflade og repræsenterer dermed denne. Hvis gel-tape-prøven benyttes/genbruges/dobbelt-dippes på flere overflader risikerer man, at den ikke får opsamlet asbestfibre grundet manglende klæbeevne og dermed viser et forkert resultat.

Standarden foreskriver rent faktisk, at der skal udtages flere prøver på samme sted, hvis ikke al støv på det pågældende sted er opsamlet i første omgang.

Men den gode praksis er altid først og fremmest at udføre en visuel kontrol, hvis der er tale om renhedsprøver – er der støv på overflader dumper renheden visuelt uden brug af gel-tape-prøve.