Laboratoriet

DMA får udført analyser på akkrediteret analyselaboratorium tilknyttet virksomheden. Formelt er laboratoriet ejet af hovedfirmaet bag DMA, Medico Kemiske laboratorium (MKL), hvorfor laboratoriets akkreditering også ligger under MKL (akk. nr. 549). Læs mere under “Om DMA”.

DMA udfører laboratorieanalyser af miljøproblematiske stoffer i relation til byggeriet. Der udføres analyser af materialeprøver samt luft prøver.

Laboratoriet tilbyder flg. analyser

Svartider

DMA ønsker at tilbyde en hurtig leveringstid på analyser.

For prøver udtaget af kunden har vi følgende leveringstider:

  • Asbest indenfor 1 hverdag (haste indenfor 2 timer + 50% tillæg)
  • Øvrige analyser indenfor 2-3 hverdag (haste indenfor 24 timer + 100% tillæg)
  • Sager med både asbest og øvrige prøver vil blive afrapporteret samlet indenfor 2-3 hverdage
  • Meget store sager kan have længere leveringstid, men dette vil altid være efter aftale med kunden

Udtagning og indlevering af prøver

Prøver kan udtages af DMA , eller udtages af kunde og indleveres direkte på laboratoriet eller fremsendes med post.

Ved udtagelse af prøver anbefaler DMA følgende fremgangsmåde

  • Materialet skæres frit/afskrabes på en måde så mindst muligt af det underliggende materiale kommer med. Medtag så vidt muligt kun det materiale som ønskes analyseret.
  • Pak hver prøve for sig
  • Rengør prøvetagningsudstyr mellem hver prøve for at undgå kontaminering af efterfølgende prøver. Ved udtagning af PCB prøver er det en god ide at rengøre udstyret med acetone, for at fjerne eventuelle rester
  • Mærk prøven med prøve id
  • Vedlæg udfyldt analyserekvisition, eller som minimum en følgeseddel hvor kontaktperson og information om prøve og ønsket analyse er angivet

DMA skal bruge 1 gram prøve pr. analyse (undtaget asbest). Ønsker man eksempelvis en maling analyseret for både PCB og tungmetaller skal der indleveres 2 gram prøve. En passende prøvemængde pr. analyse er illustreret i følgende billeder:

Kontakt laboratoriet

Tobias Hansen
Tobias Hansen

Bliv ringet opDenne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugervenligheden.