SUNDHED

Få et sundt indeklima

Med en indeklimamåling fra Dansk Miljø Analyse får du et overblik over tilstanden på indeklimaet, så du ved, hvor du skal sætte ind for at sikre et sundt indeklima, hvad enten det er derhjemme eller på arbejdspladsen.

Værd at vide om indeklima

Det danske klima gør, at vi befinder os indendøre langt det meste af tiden, og derfor er det vigtigt, at vores huse har et sundt og godt indeklima. Men desværre har en stor del af danske hjem, skoler, institutioner, kontorer m.fl. har dårligt indeklima. Trods det at årsagerne kan være forskellige, drejer det sig om både ældre og nye bygninger.

Huse i alle aldre har forskellige udfordringer ift. indeklima. Nyere huse kæmper med fugt og skimmelsvamp, mens ældre huse er udført i materialer, der afgiver farlige stoffer til luften indenfor. Huse med fugt, skimmelsvamp eller gamle byggematerialer kan være farlige for mennesker at opholde sig i, især over tid. Utilstrækkelig ventilation med dertil hørende højt CO2-indhold, partikler og forskellige kemiske forbindelser i indeluften, radon samt fugtighed og skimmel kan give gener, symptomer og sygdom.

Få en indeklimamåling

Med en indeklima-måling fra Dansk Miljø Analyse får du et overblik over tilstanden på indeklimaet, så du ved, hvor du skal sætte ind. Vores indeklima-måling dækker alle de vigtige parametre, som udgør et sundt indeklima. Vores eksperter kommer ud og tager prøver i dit hus og analyserer dem på vores eget laboratorie.

RÅD TIL GODT INDEKLIMA

  • Jævnlig udluftning
  • Ens temperatur i hele boligen
  • Regelmæssig rengøring
  • Begrænset brug af kemi

SYMPTOMER PÅ DÅRLIGT INDEKLIMA

  • Hovedpine eller træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Kløe eller irriterede slimhinder
  • Svimmelhed eller kvalme
  • Forværring af astma/allergi symptomer m.fl.

Dårligt indeklima har ikke kun en uheldig indvirkning på vores helbred, men også på den samfundsmæssige økonomi. Her kan nævnes både de direkte omkostninger i form af udgifter til sundhedspleje, sygeorlov osv. samt de indirekte omkostninger i form af tabt effektivitet på arbejdspladser og dårligere indlæring i skoler. Dårligt indeklima handler altså ikke kun om forhøjet fugtighed indendørs og skimmelsvamp, men kan også være resultatet af en lang række andre uhensigtsmæssige forhold i bygningerne.

Hvad er dårligt indeklima?

Vi opholder os i gennemsnit indendørs 80-90%, derfor har indeklima en stor betydning for vores helbred og velvære. Oplever du et eller flere af ovenstående symptomer, når du opholder dig indendørs, vil det være en rigtig god idé, at lave en måling af dit indeklima.

Frekvensen af disse såkaldte Syg Bygning Syndrom (SBS) symptomer og store folkesygdomme som astma og allergi har i de seneste årtier været i markant stigning. Dårligt indeklima og eksponering over for nogle kemiske stoffer menes at være en del af forklaringerne for denne stigning. Endvidere bidrager indeklimaeksponering til udvikling af hjerte-kar-sygdomme og kræft, og nogle kemiske stoffer er påvist eller mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter og bl.a. bidrage til nedsat frugtbarhed. Udover eksponering til kemiske forbindelser er temperatur og træk samt dårlige lys- og lydforhold bland de mest almindelige årsager til dårligt indeklima på arbejdspladsen som kan give både SBS symptomer og nedsat produktivitet.

Hvad kan du selv gøre?

Man kan selv gøre meget for at opretholde et godt indeklima, ved jævnligt at lufte ud og/eller sørge for korrekt brug af ventilationssystemet, holde ens temperaturer i varmesæsonen, begrænse brug af stearinlys og ikke ryge indendørs, samt sørge for regelmæssigt rengøring, med begrænset brug af kemi. Vedligeholdelse af bygning har også stor indflydelse på indeklimaet.

Dog er der mange forhold, der ikke kan løses med ovenstående råd. Byggematerialer, maskiner og inventar kan afgive forskellige kemikalier til indeklima, som kan give gener og symptomer og i særlig tilfælde også sygdom. Ofte kan vi hverken lugte eller på andre måder mærke, at vi er udsat for farlige/sundhedsskadelige stoffer. Dårlig ventilation og forhøjet niveau af CO2, skimmel, fugt, radon, partikler, PCB, bly og andre tungmetaller, formaldehyd og andre forbindelser kan have betydning for dit helbred, både nu men også på længere sigt.

Har du mistanke om, at der kan være forhold, der gør at indeklimaet i din bolig/arbejdsplads ikke er så godt, som det burde være, kan en af vores indeklimakonsulenter hjælpe dig med både rådgivning og undersøgelse.

Indeklimarådgivning

Dansk MiljøAnalyse tilbyder en række undersøgelser og rådgivning omkring indeklima i skoler, institutioner, kontorer og andre arbejdspladser, samt i boliger. Vi kigger på indeklimaproblemer i bredt sammenhæng med udgangspunkt i de nyeste forskningsresultater. Vi har høj faglighed og lang erfaring på området.

Ikke to indeklimasager er ens, og det kan derfor være svært at beskrive forløbet præcist. Vi tilpasser undersøgelsen efter det konkrete problem, bygningstype, bygningsstørrelse og bygningsanvendelse.

Vi tilbyder bl.a. indledende indeklimaundersøgelse, hvor vi tjekker for de mest typiske problemer, som blandt andet ventilation og CO2 koncentration over længere periode, personbelastning, luftfugtighed og termiske forhold. Viser det sig, at der kan være andre problemstillinger i den pågældende bolig, går vi videre med yderligere undersøgelser. Det kan være undersøgelse for kemiske stoffer i luften, fx afgasning fra træplader eller andre byggematerialer eller eksponering fra støv og partikler. I ældre bygninger har vi også fokus på eksponering for PCB samt bly og andre tungmetaller. I forhold til nybyggeri tilbyder vi endvidere målinger af VOC og formaldehyd som fx kræves til DGNB certificering.

Når undersøgelser og efterfølgende analyse har klarlagt, hvilke udfordringer der er med indeklimaet i den pågældende bygning, giver vi altid en grundig rådgivning om, hvordan man efterfølgende skal forholde sig, og hvordan man får løst problemerne, så man fremover kan leve i et sundt indeklima.

Har du nogle af de beskrevne symptomer, når du opholder dig i en bygning (hjemme, på arbejde, i skole)?

Har du mistanke om at der kan være problemer med indeklimaet? Eller vil du bare gerne sikre dig, at du og din familie bor og lever i sunde omgivelser?

Bestil en indeklima-måling
barbara-dorota-kolarik

BARBARA DOROTA kolarik
rådgiver, indeklima

spørgsmål?

Bestil en opringning
Læs Privatlivspolitik