dansk miljø analyse pfso
| |

Vidste du, at vi undersøger for mange andre stoffer end de gængse?

Vidste du, at der er mange andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som vi også undersøger for? Via vores andre opgaver, der ikke kun omhandler bygningsmiljø, har vi udviklet ekspertiser og viden indenfor andre parametre end de gængse såsom asbest, PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner, PAH o.s.v.

Hos Dansk Miljø Analyse kan vi altid yde assistance, uanset om det gælder de “almindelige” analyseparametre eller de mere “eksotiske” – som f.eks. PFOS, der omtales i denne meget uheldige sag, hvor stoffet er blevet udledt i naturen og har forvoldt stor skade.

Tag fat i vores laboratorium, som sikkert kan hjælpe eller i en af vores rådgivere.

Vi håber, at sagen med PFOS får en god udgang!