asbest mineraluld
| | |

Vidste du at … om asbest i mineraluld

Vidste du at der ofte er asbest i mineraluld fra lofter, der har ligget under asbestholdige tagplader?

Det er et overset problem, som desværre udsætter mange, især uvidende håndværkere og driftspersonale, unødigt for asbest.

Asbesten i mineraluldsisoleringen stammer fra, at asbestholdige tagplader har drysset fibre igennem dets levealder og dermed har forurenet isolering og tagrum. Dette er også tilfældet i tagrum uden isolering – eksempelvis i tagrum med pulterrum etc.

Desuden kan der også være tale om, at man tidligere har skiftet hele eller dele af taget uden de rette foranstaltninger og rengøring – der ligger ofte hele stykker af tagplader i tagrum under eller ovenpå isoleringsmaterialerne. Eller man blot har lagt ny efterisolering udover den gamle isolering og dermed ”indkapslet” asbestfibrene – som man så risikerer at blive udsat for ved arbejde i tagrum især ved håndtering af isoleringsmaterialer. Dette er uhensigtsmæssigt og noget man skal tage hånd om.

Det er supergodt, at man nu ser på muligheden for at kunne genanvende mineraluldsisolering i nye byggematerialer. Men det er vigtigt at have fokus på, om dette isolerings-affald indeholder asbest. For hvor isoleringen nu, trods alt, bliver behandlet som farligt affald (det skal al mineraluldsisolering fra før 1997 iht. MST) og leveret til deponi, ligesom man gør med asbestholdigt affald. Så vil en ændret praksis og brug øge risikoen for at et større antal personer bliver udsat for den potentielle asbestpåvirkning.

Er du i tvivl om der er asbest i dit tagrum og/eller din isolering, så kontakt os for en snak om det og evt. løsningsforslag. Se endvidere vores LinkedIn-profil for andre ’Vidste-du-at…’ historier samt her på vores hjemmeside for samme og anden relevant viden.