Tungmetal Analyse

Tungmetaller har gennem tiden været tilsat i en række materialer anvendt i bygninger, pga. forskellige egenskaber som bl.a. pigmentering, antifungicid og rustbeskytter.

Laboratoriet analyserer rutinemæssigt for syv specifikke metaller:
Cadmium, Krom, Kobber, Nikkel, Zink, Bly og Kviksølv.

Hyppigt analyserede materialer er

  • Malinger
  • Glaserede fliser
  • Linoleum
  • Luftprøver (støv i luften opsamlet på filter)
  • Swipe prøver (vådserviet til opsamling af støv på flader)

DMA råder over udstyr til udtagning af luftprøver, og dette udlejes efter aftale. Materialer til swipe kan rekvireres hos DMA.

Laboratoriet har udstyr til passende klargøring af prøver til analyse, herunder formaling i kuglemølle, ultralyds ekstraktion og nedbrydning i mikrobølgeovn. Selve analysen bliver fortaget ved induktivt koblet plasma massespektrometri (ICP-MS).

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugervenligheden.