Prøvetagning

Miljøscreening og prøvetagning analyseproces igangKorrekt håndtering af miljøfarlige stoffer i byggeriet kræver et fornuftigt procesforløb fra projektstart til hovedprojekt og frem til byggeriets udførelse.

Allerede i den tidlige programmering bør der tages stilling til, hvorvidt der er brug for en miljøscreening og/eller en fuldstændig kortlægning med mængdeberegninger, arbejdsbeskrivelser med mere. Dette gøres på baggrund af bygningens alder samt renoveringsforløb og historik.

DMA kan tilbyde at udføre alle dele af registreringen, men anbefaler ofte, at der først udarbejdes en indledende screening, dels for at belyse omfanget af miljøfarlige stoffer og dels for at vurdere, hvorvidt der kan laves en mulig generalisering af forholdene.

 

Indledende screening

Denne undersøgelsestype er baseret på stikprøver, hvor der erfaringsmæssigt findes miljøfarlige stoffer i byggeriet. Stikprøverne udtages som regel på synlige bygningsoverflader og materialer uden destruktive indgreb i konstruktionerne.
På baggrund af analyseresultaterne vil man, afhængig af forekomsterne og det pågældende arbejdets karakter, enten kunne generalisere over de forskellige bygningsdele og komponenter eller vurderer, at en mere omfattende undersøgelse er påkrævet.
Ligeledes vil analyseresultaterne kunne vise, hvorvidt der er risiko for at indeklimaet kan være påvirket af et højt baggrundsniveau af fx PCB.

 

Kortlægning af miljøskadelige stoffer

En kortlægning er en uddybende undersøgelse på baggrund af en tidligere miljøscreening. Ved kortlægningen klarlægges de områder i screeningen, hvor det ikke har været muligt at generalisere over miljøskadelige stoffer. Endvidere kan en kortlægning klarlægge indtrængningsdybden af immigrerende stoffer i fx beton og murværk, og evt. danne baggrund for om der skal udføres udvaskningstest, i forbindelse med genanvendelse.
Ofte medtages mængder af miljøfarlige stoffer i en kortlægning.

 

Registreringer Flow Chart - Dansk Miljø Analyse

 

For rådgivning om indeklima,
kontakt Marion Andersen 

26 33 51 99
eller
ma@dma.nu

marion

For rådgivning om indeklima,
kontakt Marion Andersen 

26 33 51 99
eller
ma@dma.nu

marion