Asbest i boligen

Hvorfor skal jeg vide, om der er asbest i min bolig?

Asbest har været anvendt i forskellige bygningsmaterialer indtil 1988, hvor anvendelsen i byggematerialer endelig blev forbudt.

Indånding af asbestfibre kan forårsage alvorlige lungesygdomme, hvoraf asbestose og lungehindekræft er de mest kendte. Hvor asbestose skyldes indånding af høje asbestkoncentrationer over lang tid, har ny forskning vist, at lungehindekræft kan udvikles selv efter kort tids indånding af lave asbest koncentrationer.

Dette betyder, at asbestholdige materialer i boligen under utilsigtet omstændigheder kan beskadiges (reparation/ombygning) og derved frigive fibre til omgivelserne, hvorved der opstår en sundhedsfare.

Hvordan finder jeg ud af om der er asbest i min bolig?

I mange boliger bygget før 1988 forekommer der ofte et eller flere bygningsmaterialer, som indeholder asbest. For at undgå beskadigelse af de asbestholdige bygningsmaterialer er det vigtigt at få registreret, hvor i boligen disse materialer findes.
Til hjælp for dette kan nedenstående skema anvendes. Her har vi listet de mest almindelige asbestholdige bygningsmaterialer og deres placering i boligen.

Ydre bygningsdele samt tag og loft

Bygningsdel Beskrivelse
Tagplader Bølgeplader, Eternit skifer
Beklædningsplader Plader anvendt til facadebeklædning, brystninger, gavle og tagudhæng. Afdækning mellem punktfundamenter på mindre huse.
Understrygning af tage Sort bitumen/asfalt
Inddækninger ved skorsten, udluftninger og vinduer Plader
Udluftningskanaler Glatte rektangulære rør
Tekniske installationer: Rør beholder Isolering på rør oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.
Tagpap og tagpap klæber Tagpap, sort klæber
Sålbænke og murafdækninger. Afdækning af murfalse under vinduer og afdækning af fritstående mure.
Fugt isolering Sort bitumen/asfalt

Indre bygningsdele

Bygningsmateriale Beskrivelse
Loftsbeklædning Glatte plader, evt. perforerede
Vægbeklædninger Glatte plader, evt. perforerede
Væg og loftsbeklædning ved kakkel-og brændeovne, samt gaskogepladser Glatte plader
Asbestsnor/pakning Snor/pakninger i skorstensbøsninger fra brændeovnes røgrør, pakning til brændeovnslåger, rørbøsninger
Fliseklæbere Klæbere til opsætning af væg- og gulvfliser
Gulv Støbte gulve fx magnesit
Gulv Vinyl: Asbest både i vinyl og klæber
Gulv Klæber anvendt til montering af linolium
Tekniske installationer: Rør beholder Isolering på rør og kanaler oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.

Har man ud fra ovenstående oplysninger mistanke om, at boligen kan indeholde et asbestholdigt materiale, er det nødvendigt at få analyseret materialet på et laboratorium. Dansk Miljøanalyse rådgiver gerne i forbindelse hermed -både med hensyn til vurdering af prøveantal og selve prøveudtagningen.

Hvis boligejeren selv udtager prøverne, skal man være opmærksom på følgende:

Forholdsregler ved prøvetagning

  • Materialet skæres frit/afskabes på en måde, så det støver mindst muligt og mindst muligt af det underliggende materiale kommer med. Medtag så vidt muligt kun det materiale, som ønskes analyseret. Undgå så vidt mulig at forurene omgivelserne.
  • Pak hver prøve for sig i plastposer med lynlås lukning.
  • Mærk hver prøve og send prøverne til Dansk Miljøanalyse.

 

Hvorledes skal jeg forholde mig, hvis der er asbest i min bolig?

Så længe de asbestholdige materialer er i god stand (ikke støvende) og monteret forsvarligt, udgør de som udgangspunkt ingen sundhedsfare og kan blive siddende, hvor de er.

Skal der derimod foretages reparationer eller nedrivninger i huset, er det afgørende, at undgå enhver form for ukontrolleret ødelæggelse af de asbestholdige materialer. Dette kan imidlertid kun lade sig gøre, såfremt der er foretaget en asbestregistrering af boligen, så man ved hvor asbesten findes. Det er derfor vigtigt, at eventuelle asbestforekomster registreres i de byggetekniske beskrivelser af boligen, så håndværkeren kan forholde sig hertil.

Ved asbestarbejder anbefaler DMA at der tages kontakt til professionelle asbestsanitører der kan dokumentere erfaring med asbestarbejde og forelægge dokumentation for ansatte med asbestuddannelse. Her kan bl.a. henvises til Dansk asbestforening, www.asbest.dk.

Skriv et svar