Asbest byggearbejdere
| |

Ny aftale skal sikre byggefolk mod farlig asbest

Den 11. september 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om asbest i byggeriet for at sikre, at færre personer i bygge-og anlægsbranchen bliver udsat for asbest.

Asbest anses som fortidens problem og ”drukner” i mere eksotiske stoffer (PCB, tungmetaller osv.) men faktum er at det mere end før er nutidens problem, hvilket den nye aftale også fint belyser.

Hos Dansk MiljøAnalyse er det vores erfaring, at der ses stadig flere uheldige sager med håndtering af asbest og/eller manglende grundig registrering af dette. Dette hænger også sammen med et skred imod, at man tager mere lempeligt på asbestproblematikken f.eks. ift. specifikke arbejdsbeskrivelser osv. Vi oplever også en mangel i uddannelse og information omkring asbest i bygninger for de nyuddannede håndværkere såsom VVS’er, tømrer, murer osv.

Den nye aftale bygger på en række anbefalinger udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både arbejdstager og arbejdsgiver og indeholder en række tiltag, som alle skal minimere udsættelsen for asbest i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver.

I Dansk Miljøanalyse vil vi med stor interesse følge udviklingen af disse indsatsområder. Siden 1986 har vi arbejdet med rådgivning og analyse inden for asbestområdet og besidder herigennem en stor erfaring og viden inden for området.

Vi kan i særlig grad tilslutte os ønsket om større anvendelse af forundersøgelser i byggebranchen forbindelse med renovering og nedrivning. Udover det sundhedsmæssige aspekt ved at overse asbesten, viser det sig ofte efterfølgende, at det kan vise sig at have været meget dyrt at spare på undersøgelser i den indledende runde af en byggeopgave.

Et centralt register for alle forundersøgelser?

Dansk MiljøAnalyse synes at se et behov for et centralt asbestregister, hvor alle forundersøgelser burde ligge, således at bygherrer/entreprenør/rådgivere kan trække på denne viden i relation til en renovering eller nedrivning. Registeret burde administreres af en myndighed (arbejdstilsynet) og adgang hertil burde være forbeholdt bygherren/entreprenøren/rådgivere.

Erfaring afgør forundersøgelsens kvalitet

Det er vigtigt at påpege, at uanset hvorledes opgaven med at sikre større anvendelse af forundersøgelser gribes an, vil enhver forundersøgelse være baseret på en screening for asbest i den pågældende bygning, da det vil være praktisk/økonomisk umuligt at udtage et prøveantal, der kan sikre en 100 % sikkerhed for asbestforekomsten.

I den sammenhæng er det derfor af stor betydning, at forundersøgelsen foretages af en fagligt kvalificeret person, da langt de fleste asbestanalyser udføres på et subjektivt grundlag, hvor erfaringen kan være afgørende for resultatet.

I Dansk Miljøanalyse har vi denne erfaring og som en ekstra sikkerhed er vi akkrediteret til at udføre asbestanalyser. Står du foran nedrivning/renovering af hus el. har du brug for forundersøgelser ifm. større entreprise, så tag kontakt til Dansk MiljøAnalyse i dag på 45 66 20 95, vi er eksperter i asbestproblematikker.