Ny aftale skal sikre byggefolk mod farlig asbest

Den 11. september 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om asbest i byggeriet for at sikre, at færre personer i bygge-og anlægsbranchen bliver udsat for asbest.

Asbest anses som fortidens problem og ”drukner” i mere eksotiske stoffer (PCB, tungmetaller osv.) men faktum er at det mere end før er nutidens problem, hvilket den nye aftale også fint belyser.

Hos Dansk MiljøAnalyse er det vores erfaring, at der ses stadig flere uheldige sager med håndtering af asbest og/eller manglende grundig registrering af dette. Dette hænger også sammen med et skred imod, at man tager mere lempeligt på asbestproblematikken f.eks. ift. specifikke arbejdsbeskrivelser osv. Vi oplever også en mangel i uddannelse og information omkring asbest i bygninger for de nyuddannede håndværkere såsom VVS’er, tømrer, murer osv.

Den nye aftale bygger på en række anbefalinger udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både arbejdstager og arbejdsgiver og indeholder en række tiltag, som alle skal minimere udsættelsen for asbest i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver.

Aftalens hovedområder

Forundersøgelser i byggeriet skal styrkes

Der skal sættes et øget fokus på vigtigheden af gode forundersøgelser i byggeriet med en ny branchevejledning om forundersøgelser samt en revidering af eksisterende vejledningsmaterialer i forhold til reglerne om forundersøgelser.

Klarhed om roller og pligter

Det skal i reglerne og vejledningerne om asbest tydeliggøres hvilke aktører, der har hvilke pligter. Dette har baggrund i, at der er mange aktører og flere forskellige regelsæt, der finder anvendelse i forhold til asbestområdet. Aftalepartierne er derudover enige om, at relevante hjemmesider tilpasses og udbygges i forhold til de forskellige roller og pligter på asbestområdet.

Fælles kommunikationsindsats om asbest

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg og Arbejdstilsynet skal gennemføre en koordineret formidlings- og kommunikationsindsats om asbest, hvor bl.a. de nye materialer kommunikeres ud i branchen.

Arbejdsmarkedets parter skal drøfte Arbejdstilsynets håndtering af og erfaringer med asbestområdet

Dette skal ske med udgangspunkt i en redegørelse, som Arbejdstilsynet udarbejder. Arbejdstilsynets redegørelse og anbefalingerne fra arbejdsmarkedets parter forelægges aftalepartierne.

Opbygning af mere viden på asbestområdet

Med henblik på at kunne reducere risiko for asbestudsættelse og sikre beskyttelse af de ansatte, skal arbejdsmarkedets parter gå i dialog med relevante forskningsinstitutioner.

Hvad er asbest?

Asbest er et sundhedsskadeligt, tidligere meget populært byggemateriale, der bl.a. blev benyttet til tage og isolering pga. dets gode egenskaber ift. ildfasthed og varmeisolering. Især i 1960’erne brugte man i høj grad asbest i Danmark.

Asbest består af naturligt forekommende mineralske fibre, som kan give stenlunger ved indånding. Asbest blev ulovligt i 1984.

I Dansk Miljøanalyse vil vi med stor interesse følge udviklingen af disse indsatsområder. Siden 1986 har vi arbejdet med rådgivning og analyse inden for asbestområdet og besidder herigennem en stor erfaring og viden inden for området.

Vi kan i særlig grad tilslutte os ønsket om større anvendelse af forundersøgelser i byggebranchen forbindelse med renovering og nedrivning. Udover det sundhedsmæssige aspekt ved at overse asbesten, viser det sig ofte efterfølgende, at det kan vise sig at have været meget dyrt at spare på undersøgelser i den indledende runde af en byggeopgave.

Et centralt register for alle forundersøgelser?

Dansk MiljøAnalyse synes at se et behov for et centralt asbestregister, hvor alle forundersøgelser burde ligge, således at bygherrer/entreprenør/rådgivere kan trække på denne viden i relation til en renovering eller nedrivning. Registeret burde administreres af en myndighed (arbejdstilsynet) og adgang hertil burde være forbeholdt bygherren/entreprenøren/rådgivere.

Erfaring afgør forundersøgelsens kvalitet

Det er vigtigt at påpege, at uanset hvorledes opgaven med at sikre større anvendelse af forundersøgelser gribes an, vil enhver forundersøgelse være baseret på en screening for asbest i den pågældende bygning, da det vil være praktisk/økonomisk umuligt at udtage et prøveantal, der kan sikre en 100 % sikkerhed for asbestforekomsten.

I den sammenhæng er det derfor af stor betydning, at forundersøgelsen foretages af en fagligt kvalificeret person, da langt de fleste asbestanalyser udføres på et subjektivt grundlag, hvor erfaringen kan være afgørende for resultatet.

I Dansk Miljøanalyse har vi denne erfaring og som en ekstra sikkerhed er vi akkrediteret til at udføre asbestanalyser. Står du foran nedrivning/renovering af hus el. har du brug for forundersøgelser ifm. større entreprise, så tag kontakt til Dansk MiljøAnalyse i dag på 45 66 20 95, vi er eksperter i asbestproblematikker.

ring mig op.

Vil du tale direkte med en af vores rådgivere?
Skriv til os her og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Jeg vil gerne kontaktes vedr.:

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugervenligheden.