PCB Analyse

Polychlorerede biphenyler (PCB) er en stor gruppe af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der dækker over 209 forskellige kemiske strukturer (congenerer). Disse stoffer har været anvendt som tilsætningsstof i en række produkter i perioden 1950-1977. Brug af PCB blev forbudt i 1977 og indgår nu på EU’s liste over farlige stoffer.

PCB blev anvendt pga. stoffernes nyttige egenskaber, herunder bl.a. som blødgører og brandhæmmer. Produkter hvor PCB hyppigt har været anvendt er i er blandt andre:

  • Elastiske fuger
  • Malinger
  • Termorude lim
  • Kondensatorer, transformatorer og kabler
  • Gulvmaterialer som linoleum, vinyl og lak

Forekomsten af PCB begrænser sig dog ikke til de materialer hvor det er tilsat, idet det er delvist flygtigt og derfor spreder sig til både luft og andre materialer.

Ved analyse bestemmes materialets indhold af 7 specifikke PCB congenerer: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 og PCB180. Summen af disse ganges med en omregningsfaktor på 5 hvorefter man har PCB total indholdet.

Vi tilbyder 2 typer PCB analyserFast materiale og luft

PCB i fast materialeakkrediteret analyse

DMA udfører PCB analyser af faste stoffer ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS) i henhold til DS/EN 15308:2008. Vi analyserer alle typer af faste stoffer der kan være forurenet med PCB, og vi laver ligeledes indtrængningsanalyser for at bestemme omfanget af indtrængning i f.eks. beton.

Ud over GC-MS udstyr råder laboratoriet over udstyr til klargøring af prøver til analyse, herunder udstyr til opskæring, nedknusning og formaling/homogenisering.

PCB i luftakkrediteret analyse

Analyse af PCB i luft er relevant når indeklimaet skal vurderes. DMA analyserer PCB opsamlet på PUF/XAD-2 rør vha. gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

DMA råder over udstyr til PCB-luft prøvetagning, og dette udlejes efter aftale. Rør til prøveopsamling kan ligeledes rekvireres hos DMA.

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugervenligheden.