PAH Analyse

Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) - også kaldet tjærestoffer - er en gruppe på mere end 100 kemiske stoffer, der er miljø- og sundhedsskadelige. Typiske materialer der analyseres for PAH på laboratoriet er forurenet jord, asfalt og tagpap.

DMA analyserer for følgende PAH'er: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren.

Prøven analyseres ved gaskromatografi kombineret med massespektrometri (GC-MS).

For rådgivning om PAH analyse,
kontakt Tobias Hansen

26 84 88 53
eller
th@dma.nu

Tobias Hansen
Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked