Om os

Dansk MiljøAnalyse er etableret i 1986 med rådgivning og laboratorieanalyser inden for miljøområdet som speciale. I år 2007 overdrog vi laboratoriearbejdet til vores moderfirma Medico Chemical Lab ApS der i 2012 opkøbte hele DMA.

Hovedaktiviteterne i DMA er rettet mod undersøgelser af bygninger for stoffer og materialer, der kan være sundhedsfarlige for mennesker eller skadelige for miljøet. Undersøgelserne retter sig primært mod situationer, hvor bygninger skal renoveres eller nedrives. Indeklimaproblemer herunder skimmel og PCB håndteres også i DMA, men er et selvstændigt problemfelt relateret til ophold i og brug af bygninger.

Laboratoriet, der er akkrediteret og står for hovedparten af vores analysearbejde og udfører også analyser på tilsendte prøver. Svartiderne hører blandt Danmarks hurtigste.
Vi er et fagligt, bredt sammensat team med stor erfaring inden for analyseområdet og miljørådgivning til byggebranchen. Vi lægger vægt på et højt service niveau med hurtige resultater kommunikeret på en præcis og overskuelig måde. Vores kunder omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlige instanser, nedrivningsfirmaer, asbest- og saneringsvirksomheder, private husejere mv.
Vi har eksisteret i 25 år og kender til de fleste miljøproblemstillinger, som kan relateres til byggebranchen.