Om DMA

Dansk MiljøAnalyse er etableret i 1986 med rådgivning og laboratorieanalyser inden for miljøområdet som speciale. I år 2007 overdrog vi laboratoriearbejdet til vores moderfirma Medico Chemical Lab ApS der i 2012 opkøbte hele DMA.

Hovedaktiviteterne i DMA er rettet mod undersøgelser af bygninger for stoffer og materialer, der kan være sundhedsfarlige for mennesker eller skadelige for miljøet. Undersøgelserne retter sig primært mod situationer, hvor bygninger skal renoveres eller nedrives. Indeklimaproblemer herunder skimmel og PCB håndteres også i DMA, men er et selvstændigt problemfelt relateret til ophold i og brug af bygninger.

Laboratoriet, der er akkrediteret og står for hovedparten af vores analysearbejde og udfører også analyser på tilsendte prøver. Svartiderne hører blandt Danmarks hurtigste.

Vi er et fagligt, bredt sammensat team med stor erfaring inden for analyseområdet og miljørådgivning til byggebranchen. Vi lægger vægt på et højt service niveau med hurtige resultater kommunikeret på en præcis og overskuelig måde. Vores kunder omfatter rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlige instanser, nedrivningsfirmaer, asbest- og saneringsvirksomheder, private husejere mv.
Vi har eksisteret i 25 år og kender til de fleste miljøproblemstillinger, som kan relateres til byggebranchen.

Anders Morgenthalers udgave af DMA-holdet
 • 1986

  Dansk Miljøanalyse etableres

  Med analyser for især asbest og skimmelsvamp startede DMA ud som et specialiseret laboratorium med fokus på miljøområdet. Selvom asbest-forekomster har været dømt ude flere gange i branchen, bliver man ved at finde nye tilfælde ved nedrivning og renovering, og DMA er specialister inden for området og har nogle af Danmarks hurtigste svartider på disse analyser.

 • 2006

  PCB analyse udvikles

  I denne periode blev danskerne mere bevidste om det skadelige PCB i bygninger. DMAs direktør Kristoffer Kampmann udviklede derfor en analysemetode for PCB, som den dag i dag hjælper hundredevis af nedrivnings- og renoveringsprojekter med at sikre sig mod forekomster af det sundhedsskadelige stof.

 • 2010

  Analyse for Klorerede Paraffiner udvikles

  Klorerede Paraffiner - KP - er også kendt som 'erstatningsstoffet' for PCB. Da man i byggeriet fandt ud af, at PCB var skadeligt, gik man over til at bruge KP, som skulle vise sig at have sine egne problematiske egenskaber ift. miljø og sundhed. DMA udviklede i 2010 en analysemetode, der kan kvantificere indholdet af KP og udfærdigede et notat, der til stadighed bruges af de danske myndigheder til regulering.

 • 2012

  Bly og andre tungmetaller

  Der er i disse år en begyndende interesse for analyser for bly og andre tungmetaller. DMA er igen med som de allerførste inden for et nyt felt og arbejder på de første store sager, der omhandler tungmetal-problematikken. Udover undersøgelser for bly udvikler DMA en decideret pakke af analyser for tungmetaller, herunder kviksølv, zink, cadmium, krom, arsen og kobber

 • 2013

  Fugt, skimmel og byggeteknik

  DMA opbygger i denne periode ekspertise inden for analyse af fugt og skimmelsvamp, der ønskes af flere og flere kunder i forlængelse af vores andre analysepakker.

 • 2015

  Indeklima og privat nedrivning

  I takt med at flere private husejere kommer til os som kunder, udvider DMA med en afdeling for indeklima-måling og private nedrivninger. De mange lovkrav til ombygning og nedrivning af private huse og det øgede fokus på indeklima i befolkningen gør, at mange danskere parcelhusejere begynder at søge vejledning og rådgivning før større byggeprojekter.

 • 2017

  Udvikling

  Som et naturligt led i at have været på forkant med tendenserne inden for miljørådgivning og analyseområdet i mange år, starter DMA i 2017 sin egen udviklingsafdeling op. Udviklingschef Martin Nerum Olsen vil med både egenfinansierede og offentligt støttede projekter sørge for, at vi bliver ved at være med allerforrest, når nye sundheds- og miljøskadelige stoffer skal kortlægges.

ring mig op.

Vil du tale direkte med en af vores rådgivere?
Skriv til os her og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Jeg vil gerne kontaktes vedr.:

Links til eksterne ressourcer og partnere

Arbejdstilsynet – Om regler og lovstof i forbindelse med arbejdsmiljø
Center for Miljø – Om regler og retningslinjer for bortskaffelse af miljøfarligt affald (København)
Dansk Asbestforening – Om korrekt sanering af asbest, bly og PCB
Geisler & Nørgaard – Havnerelaterede udviklingsprojekter
IMPI – Teknologier til løsning af miljøproblemer i marine- og offshore industrien
Miljøstyrelsen – Om lovgivning på miljøområdet, herunder udredninger om asbest og PCB i den danske bygningsmasse
Sundhedsstyrelsen – Om retningslinjer vedr. sikring af borgernes sundhed i forbindelse med f.eks. asbest og PCB
Danak Akkrediteringer – Liste over laboratoriets akkrediteringer

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre brugervenligheden.