Links

Links til eksterne ressourcer og partnere

Arbejdstilsynet – Om regler og lovstof i forbindelse med arbejdsmiljø
Center for Miljø – Om regler og retningslinjer for bortskaffelse af miljøfarligt affald (København)
Dansk Asbestforening – Om korrekt sanering af asbest, bly og PCB
Geisler & Nørgaard – Havnerelaterede udviklingsprojekter
IMPI – Teknologier til løsning af miljøproblemer i marine- og offshore industrien
Miljøstyrelsen – Om lovgivning på miljøområdet, herunder udredninger om asbest og PCB i den danske bygningsmasse
Sundhedsstyrelsen – Om retningslinjer vedr. sikring af borgernes sundhed i forbindelse med f.eks. asbest og PCB
Danak Akkrediteringer – Liste over laboratoriets akkrediteringer