Information

Dansk MiljøAnalyse er etableret i 1986 med rådgivning og laboratorieanalyser indenfor miljøområdet som speciale. I år 2000 overdrog vi laboratoriearbejdet til vores moderfirma Medico Chemical Lab ApS, der er akkrediteret og står for hovedparten af vores analysearbejde.

Hovedaktiviteterne i DMA er rettet mod undersøgelser af bygninger for stoffer og materialer, der kan være sundhedsfarlige for mennesker eller skadelige for miljøet. Undersøgelserne retter sig primært mod situationer, hvor bygninger skal renoveres eller nedrives. Indeklimaproblemer herunder skimmel håndteres også i DMA, men er et selvstændigt problemfelt relateret til ophold i og brug af bygninger.

Laboratoriet udfører også analyser på tilsendte prøver. Svartiderne hører blandt Danmarks hurtigste.