Indeklima og Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe findes overalt i naturen og kommer naturligt ind i vores bygninger med støv, snavs samt via ventilationsluft. I en bygning med fugtproblemer vil der være en unaturlig forekomst af skimmelsvamp, som kan give indeklimagener for brugerne, der opholder sig i bygningen. Generne opstår ved at sporer og andre mikropartikler frigives til rumluften.
Skimmelsvampe opstår i bygninger på steder, hvor der er høj fugtighed igennem en længere periode. Vækst af skimmelsvamp forudsætter tilstedeværelse af en række faktorer som ofte er en kombination af høj relativ fugtighed, temperaturforhold, samt organisk materiale.

 

Prøvetagning

I forbindelse med undersøgelse af fugtskadede bygninger samt til kvalitetskontrol efter skimmelsvampesanering, anvender DMA bl.a. Mycometer®-testen.
Mycometer®-testen anvendes til at bestemme mængden af svampebiomasse på overfladen af et givent prøvningsmateriale. Prøveresultatet kategoriseres i henholdsvis tre kategorier A, B og C ud fra et analyseret Mycometer-tal.
Ud over kategoriseringen bør analyseresultater vurderes på baggrund af de faktiske forhold på stedet mht. synlige aftegninger, fugtniveau og omfang.

Aftryksprøver kan anvendes, hvis der er ønske om at påvise eventuelle levedygtige skimmel-svampesporer. Aftryksprøverne indeholder et næringsmedium med V8-agar tilsat antibiotika, for at undgå bakterier). Efter prøvetagning sendes prøverne til dyrkning og analyse på eksternt laboratorium.
Analyseresultatet viser henholdsvis antal levedygtige kolonier samt hvilke arter der er dyrket.

Byggefugt

De senere års eksempler på skimmelvækst i nybyggeri skyldes ofte, at byggematerialerne har været kraftigt opfugtede under byggeperioden.

Årsagen er oftest mangelfuld planlægning af byggeprocessen – herunder tidsplaner med for kort tid afsat til udtørring, utilstrækkelig kontrol af fugtindhold i materialerne på afgørende tidspunkter, mangelfuld afdækning samt manglende tæthed af tag og facade.

Bygningsreglementet har siden BR10 haft byggefugt med i regelsættet, hvori det beskrives, at bygningskonstruktioner ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Kravet skal minimere risikoen for indflytning i fugtige bygninger samt minimere risikoen for vækst af skimmelsvamp.

DMA kan rådgive inden for byggefugt og byggeteknik. DMA kan tilbyde at udføre ”her og nu fugtmålinger” af hele klimaskærmen, hvor fugtige områder klarlægges i forhold til områder med lavere fugtindhold. Derudover kan DMA tilbyde at udføre langtidsmålinger, i såvel indeklimaet som i bygningsmaterialer.

Langtidsmålinger af indeklimaet vil ofte have til formål at afdække om temperatur og RF i en bygning kan være årsag til indeklimaproblemer, overfladekondens, skimmelvækst eller fugtskader i gulv, væg og tage.

Langtidsmålinger af fugtindhold i byggematerialer vil ofte have til formål at vurdere om en given konstruktion i perioder af året er så opfugtet at der fx er risiko for rådskader i træ eller skimmelvækst på materialeoverflader. Langtidsmålinger kan også have til formål at vurdere om et udtørringsforløb forløber på en måde som på et tidspunkt tillader fx lægning af et fugtfølsomt gulv på et nystøbt betondæk.