Akkrediteret

Laboratoriet er DANAK akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/EC 17025:2005 under akkrediterings nr. 549