Asbest analyse

Materiale prøver
Asbest forekommer i mange forskellige materialer anvendt i byggeriet f.eks.

  • Pladematerialer (tag, loft, væg ol.)
  • Kanaler
  • Tekniske isoleringer
  • Pakninger
  • Fliseklæbere
  • Klæbere til gulvbelægninger f.eks. vinyl
  • Støbninger
  • Brandisolering
  • Malinger
  • Fuger

DMA udfører asbestanalyser i materialer ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002.

Gel-tape prøver

I forbindelse med rengøringskontrol efter asbestsanering, eller ved afklaring om evt. spredning af asbestholdigt støv, kan der udtages gel-tape prøver af sedimenteret støv. Gel-tapes kan rekvireres hos DMA.

DMA udfører asbestanalyser af gel-tape prøver ved anvendelse af stereomikroskopi i kombination med polarisationsmikroskopi med dispationsfarvning for bestemmelse af asbest type i henhold til NIOSH 9002 modificeret til gel-tape.

Luft prøver

Lysoptisk mikroskopi - PCM fibertælling

Fibertællingerne foretages efter DS 2169 (1) og asbestbekendtgørelsen (2). Procedurer, som disse ikke dækker, hentes fra NIOSH 7400 (3).

Analysen udføres ved 400 x forstørrelse på et Leitz Diaplan lysmikroskop med monteret fasekontrastudstyr.

Efter aftale kan analysen udvides, hvorved "sikre ikke asbestfibre" fraskilles. D.v.s. diatomerfragmenter og isotrope fibre (bl.a. mineraluld), ikke tyndere end ca. 1 my. Denne analyse udføres ved hjælp af påmonteret polarisationsudstyr. Hvis ovenstående er tilfældet, er det anført i rapporten.

Tælles færre end 10 (+ blindværdi) PCM fibre/100 felter fortsættes op til 200 felter.
Blindværdien fratrækkes ved beregning af fiberkoncentrationen, men er ikke fratrukket fibertælletallet anført i resultatskemaet.

DMA finder pt. i gennemsnit 0 PCM fibre/100 felter ved blind- og "field blind" tællinger. Ved nettofibertælletal under 5 (tælletal - blindværdi) PCM fibre angives resultatet som anført i (4, side 29). Dog benyttes 5 fibre som øvre grænse ved nettofibertælletal på 0 og 0.5.

Desuden anføres teoretisk konfidensinterval og detektionsgrænse (mindst 5 PCM fibre detekteret) også ifølge (4).

For rådgivning om asbest analyse,
kontakt Tobias Hansen

26 84 88 53
eller
th@dma.nu

Tobias Hansen
Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst en besked