Home

Dansk MiljøAnalyse er etableret i 1986 med rådgivning og laboratorieanalyser indenfor miljøområdet som speciale. I 2000 blev arbejde indenfor det ydre miljø (vand, jord, udeluft) udskilt i et separat selskab, således at DMAs aktiviteter i dag er rettet mod undersøgelser af bygninger for stoffer og materialer der enten er sundhedsfarlige for mennesker eller som er skadelige for miljøet. Undersøgelserne retter sig primært mod situationer hvor bygningerne enten skal renoveres eller nedrives. Indeklimaproblemer håndteres også i DMA men er et selvstændigt problemfelt relateret til ophold i og brug af bygninger. Laboratoriet udfører også analyser på tilsendte prøver, hvor svartiderne er Danmarks hurtigste.